Mobrand OfferTest
Offertest hoạt động
như thế nào?
Bạn có biết rằng 80% quảng cáo bạn đang chạy có khả năng thất bại và sẽ không bao giờ chuyển đổi
thành doanh số?
01
Tải lên link theo dõi
Copy và dán đường link liên kết bạn muốn kiểm tra.
Chọn GEOs, OS và kết nối
02
Bạn có thể kiểm tra một link quảng cáo trên một đất nước cụ thể, thành phố, loại kết nối và nhà cung cấp. Mục tiêu chiến dịch càng cụ thể càng tốt.
03
Submit
Click chuột vào Submit và đợi kết quả.
04
Kết quả
05
Mạng 1
05
Mạng 1
06
Mạng 2
06
Mạng 1
07
Theo dõi
07
Theo dõi
Link hỏng
Nếu bạn nhận được kết quả màu đỏ có nghĩa là đường link không chuyển hướng đúng đến Appstore và/hoặc không quảng cáo đúng ứng dụng.
Ứng dụng đúng
Nếu bạn nhận được kết quả màu xanh có nghĩa là đường link đã chuyển hướng đến chợ ứng dụng và quảng cáo đúng ứng dụng.
Bạn cũng có thể thấy tất cả các mạng liên quan đến chuỗi chuyển hướng này, bao gồm các công ty, thiết bị theo dõi đo lường di động.
Các gói OfferTest
Không ràng buộc chi trả hàng tháng. Chỉ tái chi trả khi cần!
Số lần kiểm tra bạn không sử dụng sẽ được chuyển sang cho những tháng tiếp theo.
Gói dùng thử
100k
điểm tín dụng
Giá
$49
Gói thường
1M
điểm tín dụng
Giá
$499
Gói chuyên
2.25M
điểm tín dụng
Giá
$999
Gói chuyên dùng cho doanh nghiệp
5M
điểm tín dụng
Giá
$2000
CÁC NỀN TẢNG ĐƯỢC HỖ TRỢ